Vandspild

Information ved vandspild

Ved vandspild vil der som udgangspunkt blive opkrævet betaling for den forbrugte vandmængde.

Dog kan en del af betalingen eftergives ud fra nedennævnte retningslinjer.

Kun den del af vandspildet, der ligger udover ejendommens årlige normalforbrug tillagt 300 kbm, kaldet mindstekravet, kan eftergives.

Det er en forudsætning for eftergivelse af vandafgiften, at forbrugeren ikke har handlet forsætlig eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

Nedenstående er eksempler på forsætlige eller groft uagtsomme handlinger, der ikke giver ret til eftergivelse af vandafgift

1. Vandmåleren har ikke været aflæst regelmæssigt.

2. Manglende dokumentation for udøvet opsyn med feriefritidshus.

3. Lækager i synlige installationer.

4. Manglende frostsikring af hele installationen.

5. Manglende vedligeholdelse af installationen.

6. Manglende dokumentation fra ejer og VVS installatør.

Eftergivelse af vandafgift ved vandspild

Kontakt vores administrator Ærø Vand for nærmere information

eller klik her for link til Ærø Vands hjemmeside.