Nyheder

Generalforsamling

Så fik vi endelig afholdt årets generalforsamling på Rise Bryggeri. Pga. corona, så var generalforsamlingen udskudt fra d. 28/3-2021 til d. 24/06-2021.

Ny mand i bestyrelsen blev Georg Möger, mens Rasmus Rasmussen blev genvalgt.

Bestyrelsen har d. 01/07-2021 konstitueret sig.

Se referatet her

Vandmålere

Rise Vandværk har nu, med enkelte undtagelser, udskiftet vandmålerne til en type der kan fjernaflæses.

Det betyder at der ikke længere udsendes selvaflæsningskort til brug for årsopgørelse. Målerne bliver nu aflæst automatisk omkring årsskiftet.

Målerne vil endvidere blive aflæst kvartalsvis for intern brug.