Nyheder

RISE VANDVÆRK a.m.b.a
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 26. marts 2023 kl. 10.00 på Rise bryggeri, Vandværksvej 5, St. Rise

Læs hele indkaldelsen samt dagsorden her


RISE VANDVÆRK a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling blev afholdt søndag den 27. marts 2022 kl. 10.00

I Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1, Rise

Læs dagsorden her

Læs referat fra generalforsamlingen 2022 her


Læs referatet fra generalforsamlingen 2021 her


Vandmålere

Rise Vandværk har nu, med enkelte undtagelser, udskiftet vandmålerne til en type der kan fjernaflæses.

Det betyder at der ikke længere udsendes selvaflæsningskort til brug for årsopgørelse. Målerne bliver nu aflæst automatisk omkring årsskiftet.

Målerne vil endvidere blive aflæst kvartalsvis for intern brug.