Nyheder

RISE VANDVÆRK a.m.b.a
Ordinær generalforsamling afholdes søndag den 24. marts 2023 kl. 10.00 i Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1, Rise

Se indkaldelse og dagsorden her


Læs referat fra generalforsamlingen 2024 her


Læs referat fra generalforsamlingen 2023 her


Læs referat fra generalforsamlingen 2022 her


Vandmålere

Rise Vandværk har nu, med enkelte undtagelser, udskiftet vandmålerne til en type der kan fjernaflæses.

Det betyder at der ikke længere udsendes selvaflæsningskort til brug for årsopgørelse. Målerne bliver nu aflæst automatisk omkring årsskiftet.

Målerne vil endvidere blive aflæst kvartalsvis for intern brug.