Takstblad for Rise Vandværk

Takster for 2024, gældende fra 1. januar 2024

Pris pr. kbm. vand                                             kr. 6,25

Pris pr. kbm. vand, samlet afgift til Staten   kr. 7,96

Samlet pris pr. kbm. vand                              kr. 14,21

Årlig afgift pr. stikledning                                kr. 2.500,00

Tilslutningsbidrag                                             kr. 30.000,00

Udførlige takstblade kan downloades herunder

Takstblad for 2024

Takstblad for 2023

Takstblad for 2022

Takstblad for 2021